Velkommen

Advokatfirmaet G & G AS eies og drives av advokat Elin Constance Greiff . André Jansen, Atif Mir, Finn Albert Aurbakken og Kristine Tøien ansatt som saksbehandler.

Advokatfirmaet er sekretariat for Parkeringsklagenemnda og yter juridisk bistand til LeieBolig Utleie AS og LeieBolig Forvaltning AS. Vi har også et samarbeid med Huseiernes Landsforbund. Firmaets kontorer ligger midt i Oslo sentrum, i Øvre Slottsgate 18-20, vis à vis Eger Magasin, og er således lett tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt på post@ggadvokat.no dersom du ønsker nærmere informasjon.

Les mer...